محمد علی محمدی فر

درباره من

دکتر محمد علی محمدی فر
image

دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

...

  • آدرس گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2333624250
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت https://alimohammadyfar.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/1/26)

استنادات

385

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/1/25)

استنادات

10

مقالات

4

h-index

1

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1380

کارشناسی

دانشگاه تهران

1381-1384

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

تجارب

1389-1397

مدیر گروه روانشناسی تربیتی

دانشگاه سمنان

1395-1397

مدیر گروه مدیریت آموزشی

دانشگاه سمنان

1397-1397

مدیر گروه روانشناسی شناختی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

روانشناسی سازمانی

ADHD

ناتوانایی های یادگیری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
رابطه حرمت خود، سبک های شوخ طبعی و کمرویی با احساس تنهایی در دانش آموزان
اندیشه های نوین تربیتی(2016)
^محمود نجفی*, میرزا علی صالحین, ^محمد علی محمدی فر
رابطه معنویت و بخشودگی با انسجام و سازگاری خانوادگی در جانبازان
طب جانباز(2016)
9311425002*, ^محمد علی محمدی فر, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی
بررسی اثربخشی مداخلهی ترمیمی مبتنی بر روش داویس بر بهبود نارساخوانی دانش آموزان
ناتوانی های یادگیری(2016)
^محمد علی محمدی فر*, 9218440007, حسین جناابادی, الهه زارعی مته کلائی
Comparison of depression, anxiety, stress, quality of life, and alexithymia between people with type II diabetes and non-diabetic counterparts
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES(2017)
9111428022, ^محمد علی محمدی فر*
اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان
مطالعات روانشناسي تربيتي(2015)
سیده نفیسه باقری, ^محمد علی محمدی فر*, 9218440007
اثربخشی بازخورد نوشتاری و شفاهی معلم بر یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی
پژوهش در برنامه ریزی درسی(2016)
9111429006*, ^معصومه خسروی, ^محمد علی محمدی فر
نقش باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی در پیش بینی پیشرفت ریاضی
روان شناسی مدرسه(2016)
9011429009*, ^محمد علی محمدی فر, ^علی محمد رضائی
نقش دینداری، سبکهای هویت و شادکامی در پیشبینی سلامت اجتماعی
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2015)
9322426001*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی رفتاری و معنا درمانی بر کاهش - افسردگی و افزایش امید به زندگی در افراد معتاد به مواد مخدر
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2016)
محمدخالدیان, ^محمد علی محمدی فر*
مقایسه سبک های دلبستگی در افراد مبتلابه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال و افراد بهنجار
تحقیقات علوم رفتاری(2016)
9011427002, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر, نادیا ثقفی
Comparing Mental Disorder Symptoms Among Male and Female Prisoners
Shiraz E Medical Journal(2016)
محمودشیرازی, محمدعلی فردین*, ^محمد علی محمدی فر, خالد بادپا
Simple and multiple correlations of motivational strategies with academic performance of English language
International Journal of Behavioral Sciences(2016)
^علی محمد رضائی*, علی دلاور, ^محمد علی محمدی فر, 9311426006
INVESTIGATING THE STATUS AND TENDENCY OF MIGRATION OF STUDENTS, AT THE UNIVERSITY OF SEMNAN
IIOAB JOURNAL(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
مقایسه ناگویی خلقی، سرشت و منش و پرخاشگری در معتادان و افراد عادی
تحقیقات علوم رفتاری(2017)
9212428002, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر
نقش سرمایه‌های روان‌شناختی مثبت و عملکرد خانواده در پیش‌بینی شادکامی در دانش‌آموزان دبیرستانی
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2016)
9211428008, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر
رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای حرمت خود و حمایت اجتماعی
مطالعات روانشناسي تربيتي(2018)
9111429023, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر
Emotional Labor as a Mediator for the Structural Relationship between Emotional Job Demands, Teaching Satisfaction and Performance
International Journal of Behavioral Sciences(2017)
9218440003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمد علی محمدی فر, ^محمود نجفی
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هوش موفق در آموزش (TSI-Q) در معلمان شهر تهران
اندازه گیری تربیتی(2016)
9112429006, ^سیاوش طالع پسند*, ^محمد علی محمدی فر
نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان
روان شناسی مدرسه(2017)
^محمد علی محمدی فر*, سکینه کاظمی, الهه زارعی مته کلائی
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی
روان شناسی بالینی(2017)
افسانه فاعلی, ^محمد علی محمدی فر*, مهدیه عزیزپور, رضا دبیری
طراحی و اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه بارشناختی بر پیشرفت تحصیلی مفاهیم جبر، بارشناختی ادراک شده، رفتار پیشرفت و کارایی در یادگیری
توسعه آموزش جندی شاپور(2017)
9111426001, ^سیاوش طالع پسند*, ^محمد علی محمدی فر
اثر بخشی برنامه آموزشی بار شناختی بر کارایی یادگیری مفاهیم جبر در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرتهران
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(2017)
9111426001, ^سیاوش طالع پسند*, ^محمد علی محمدی فر
رابطة بافت اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی: نقش واسطهای فرایندهای نظام خود، انگیزش و هیجانهای تحصیلی
روان شناسی تحولی روان شناسان ایرانی(2017)
9211426005, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمد علی محمدی فر
رابطه ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزش آن
مجله روانشناسی(2018)
9211426005, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمد علی محمدی فر
اثر بخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی
ناتوانی های یادگیری(2017)
ایمان الله بیگدلی, عباس عبدالحسین زاده*, ^محمد علی محمدی فر, ^علی محمد رضائی
آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی
پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(2016)
ایمان الله بیگدلی, ^محمد علی محمدی فر, ^علی محمد رضائی, عباس عبدالحسین زاده*
پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان: نقش مولفه های اضطراب در مهارتهای سه گانه آموزش زبان
توسعه آموزش جندی شاپور(2017)
9218440007, ^علی محمد رضائی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر
ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم
اندازه گیری تربیتی(2017)
9218440005, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه ی حافظه ی کاری افراد دوزبانه و تک زبانه و تفاوت جنسیتی
فصلنامه تازه هاي علوم شناختي(2017)
9212429007, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی محمد رضائی
اثر پیش بینی کنندگی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب امتحان: بررسی نقش واسط های تعلل ورزی تحصیلی
مطالعات آموزش و یادگیری(2017)
9211426004, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمد علی محمدی فر
Constuction and Validation of the Human Psychological Flourishing Scale (HPFS) in Sociocultural Context of Iran
Practice In Clinical Psychology(2018)
9111426003, ^علی محمد رضائی*, ایمان اله بیگدلی, ^محمود نجفی, ^محمد علی محمدی فر
Comparison of audio-visual short-term and active memory in multiple sclerosis patients and nonpatients regarding their depression, stress and anxiety level
NORDIC PSYCHOLOGY(2017)
^محمد علی محمدی فر, 9012428004*, ^محمود نجفی, رقیه نوری پور
پیش بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی بر اساس مؤلفه های اضطراب کلاس زبان
پژوهشهای روانشناختی(2017)
9218440007, رمضان حسن زاده*, ^محمد علی محمدی فر
پیش بینی گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور بر اساس تاثیر میزان رضایت و نگرش آنان نسبت به تصویر و جو دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)
مجله آموزش عالی ایران(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
تاثیر جو دانشگاه و نظام ارزشی بر گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)
مسائل اجتماعی ایران(2018)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مثبت‌نگر بر تاب‌آوری و عزت نفس نوجوانان دارای علایم افسردگی
تحقیقات علوم رفتاری(2018)
9311425002, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر, عباس عبدالهی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
روان شناسی بالینی(2018)
9211428011, ^پرویز صباحی*, ^محمد علی محمدی فر
تعیین اثربخشی آموزش با استفاده از برنامه چند رسانه ای لوح دانش مبتنی بر دیدگاه ساخت گرا بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی
ناتوانی های یادگیری(2018)
9328440002, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی محمد رضائی
اثربخشی آموزش نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی توجه و انعطافپذیری شناختی دانشجویان ورزشکار
فصلنامه عصب روانشناسی(2018)
زهرا کرمانی مامازندی, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمود نجفی
The effectiveness of intimacy training with cognitive-behavioral approach on couples’ life quality and happiness
ELECTRONIC JOURNAL OF GENERAL MEDICINE(2018)
حسین پورموسی, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
Comparison of the effectiveness of three methods of cognitive-behavioral therapy (individual counseling, group counseling and parent education) on reduction of ADHD syndrome
EurAsian Journal of BioSciences(2017)
9218440002, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت شناختی اثرگذار بر آن
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(2018)
9111426003, ^علی محمد رضائی*, ایمان الله بیگدلی, ^محمود نجفی, ^محمد علی محمدی فر
اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستان
روانشناسی بالینی(2018)
9411429008, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه‌ی اثربخشی یادگیری خود‌تنظیم و درمان دارویی در کاهش نشانگان اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان
روان شناسی مدرسه(2018)
9218440001, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
ارزیابی مدل ساختاری رابطه عملکرد خانواده و بدرفتاری والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان: نقش میانجی کفایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی(2018)
9228440006, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر, ^سیاوش طالع پسند
مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان دارای والدین معتاد/عادی
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2018)
فاطمه سعیدی, ^محمد علی محمدی فر*
اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
مطالعات روانشناسي تربيتي(2019)
^محمد علی محمدی فر*, 9311429014, ^محمود نجفی
مقایسه اثربخشی برنامه موفقیت در مدرسه و مدیریت استرس بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان
دست آوردهای روانشناختی(2018)
9228440003, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمود نجفی
بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های شهروندی جهانی در آموزش‌وپرورش ایران (مطالعة موردی اسناد بالادستی نظام آموزش‌وپرورش)
نوآوری های آموزشی(2019)
9411215002, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^محمد علی محمدی فر
اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2019)
9218441006, ^محمود نجفی*, وحید نجاتی, ^محمد علی محمدی فر
نقش هیجان های پیشرفت در بهزیستی جسمانی با میانجیگری خودارزیابی مثبت و احساس های بدنی
تحقیقات علوم رفتاری(2019)
9311426007, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^محمد علی محمدی فر
پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی براساس نظریه انتظار- ارزش
فصلنامه روان شناسی تربیتی(2019)
9218440005, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^محمد علی محمدی فر
رابطه پنج صفت بزرگ شخصیت با افسردگی: نقش میانجی‌گر عزت نفس و خودکارآمدی
پژوهش های مشاوره(2020)
9311428017, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه ریزی دانشجویان ورزشکار
مطالعات روان شناختی(2020)
9322426001, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمود نجفی
طراحی مدل ساختاری عدالت سازمانی، تعیین پیشایندها )جو سازمانی، هوش هیجانی، ارزشهای اخلاقی سازمان( و پیامدها )کار آفرینی سازمانی(
علوم روانشناختی(2020)
9311215002, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی
اثربخشی هیونوتیزم درمانگری شناختی بر کاهش تنیدگی ادراک شده بیماران دچار مالتیوا اسکلروزیس
علوم روانشناختی(2019)
یوسف نامدارپور ناغانی, عصمت دانش*, بهادر اسدی, مهدی فتحی, ^محمد علی محمدی فر
نقد و بررسی ابزارها و روشهای تشخیص اختلال ریاضی در ایران
مطالعات روانشناسي تربيتي(2020)
9311426003, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر
اثربخشی برنامه آموزشی هوش سازمانی بر رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان
علوم روانشناختی(2021)
9218441008, ^محمود نجفی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^اسحق رحیمیان بوگر
تعیین اثربخشی بازیدرمانی مبتنیبر کارکردهای اجرایی در ارتقای کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به نشانگان نارسایی توجه و فزونکنشی
مطالعات ناتوانی(2020)
9511426003, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند
مؤلفه های موفقیت شطرنج بازان حرفهای: نقش مؤلفه های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجیگری تابآوری
علوم روانشناختی(2020)
9228440005, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, بلال ایزاتلو
برازش الگوی روانشناختی شکوفایی انسان (HPFM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2021)
9511426001, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمد علی محمدی فر
اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روانشناختی شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2021)
9511426001, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمد علی محمدی فر
آزمون مدلی برای تبیین شادکامی بر اساس سازگاری زناشویی و رضایت از زندگی: نقش واسطه‌ای بخشش
روانشناسی خانواده(2020)
زهرا کرمانی مامازندی*, افضل اکبری بلوطبنگان, ^محمد علی محمدی فر
Structural Relationships of Graduate Student Research Performance with Teachers' Educational Performance: The Mediating Role of Student Achievement Motivation and Academic Self-Esteem
International Journal of Hospital Research(2019)
9211426001, ^محمد علی محمدی فر*
روابط ساختاری باورهای فراشناختی و انگیزشی با اهمالکاری دانشجویان براساس نقش واسطه ای راهبردهای یادگیری
علوم روانشناختی(2022)
9228440001, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
مقایسه اثربخشی روش فرنالد و روش نوروسایکولوژی بر بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان
مطالعات روانشناسي تربيتي(2021)
9221426007, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی محمد رضائی
اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن
مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی(2022)
9218441008, ^محمود نجفی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^اسحق رحیمیان بوگر
Structural relationships of metacognitive and motivational beliefs with students' procrastination based on the mediating role of learning strategies
علوم روانشناختی(2022)
9228440001, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
Effectiveness of Neuropsychological Intervention on Reading Performance and Executive Functions in Dyslexic Children
Iranian Evolutionary and Educational Psychology(2022)
9612426002, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی محمد رضائی
مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی شناختی مثبتنگر با رفتاردرمانی شناختی بر بهزیستی ذهنی و تابآوری در نوجوانان با علائم افسردگی
پژوهش در سلامت روانشناختی(2022)
9311425002, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر, عباس عبداللهی
مدل یابی اهمالکاری دانشجویان پزشکی براساس باورهای فراشناختی با نقش واسطهای راهبردهای یادگیری
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(2022)
9228440001, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و سازگاری زناشویی افراد معتاد
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2017)
فاطمه نعمتی سوگلی تپه*, ^محمد علی محمدی فر, محمد خالدیان
اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر طرحواره‌های هیجانی زوج‌های جوان
روان پرستاری(2023)
مهشید سرابندی, ^محمد علی محمدی فر*, نعمت ا... ستوده
مقایسه اثربخشی طرحواره‌درمانی و زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تمایزیافتگی خود زوج‌های جوان
روان پرستاری(2022)
مهشید سرابندی, ^محمد علی محمدی فر*, نعمت ا... ستوده
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی عملکرد تحصیلی فام و تیلور ) 1999 )
توسعه آموزش جندی شاپور(2022)
9612429007, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه‌ی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی - هیجانی و تاب‌آوری روان‌شناختی بر بهزیستی روان‌شناختی و کنترل خشم دانشجویان دانشگاه امام علی (ع)
فصلنامه مدیریت نظامی(2022)
9711426002, ^محمد علی محمدی فر*
مقایسۀ اثربخشی آموزش تاب‌آوری روان‌شناختی و مثبت‌اندیشی بر بهزیستی روان‌شناختی و سازگاری دانشجویان دانشگاه امام علی (ع)
مطالعات مدیریت انتظامی(2023)
9711426002, ^محمد علی محمدی فر*
کاربرد رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی
مطالعات روانشناسي تربيتي(2023)
9228440004, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر, ^سیاوش طالع پسند
مقایسه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری و درمان فراشناختی بر پریشانی روانشناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) افراد وابسته به مصرف مواد
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(2023)
محمد الهی, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی در زنان متقاضی طلاق و عادی
پژوهش های مشاوره(2015)
^محمود نجفی*, مهسا بیطرف, ^محمد علی محمدی فر, الهه زارعی مته کلایی
اثربخشي توانبخشي شناختي رايانه اي بر بهبود پردازش اطلاعات اجتماعي و سازگاري دانش آموزان داراي اختلال يادگيري
نخعي فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش رابطه والد-فرزندي، نگرش و التزام عملي به نماز و تفكر انتقادي در پيش بيني اعتياد به اينترنت
يوسفيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش فشاررواني، مثلث تاريك شخصيت و اضطراب آشكار و پنهان در پيش بيني اهمال كاري تحصيلي
فرهاديان اردستاني زهرا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كيفيت تجربه يادگيري و فرسودگي تحصيلي در بين دانشچويان :نقش واسطه اي اهمال كاري تحصيلي
عبداللهي خيرابادي مهلا(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوهاي فعال و تهاجمي رفتار پرخاشگرانه در قلدري نوجوانان مدارس متوسطه : نقش واسطه اي ارزش ها
گنج بخش مريم(تاریخ دفاع: 1402/03/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كنترل مهاري، تصميم گيري و تصميم گيري مخاطره آميز در مبتلايان به كروناي بستري بهبود يافته و همتايان سالم
اقابابايي زهرا(تاریخ دفاع: 1402/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هيجان پيشرفت و اضطراب امتحان بر درگيري تحصيلي دانش آموزان متوسطه: با ميانجي گري كمالگرايي
خليلي مهناز(تاریخ دفاع: 1401/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سبك فرزندپروري با اضطراب، با توجه به نقش واسطه اي خودشفقتي و انعطاف پذيري روانشناختي در دانش آموزان نوجوان
مراديان سلام(تاریخ دفاع: 1402/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سواد عاطفي و مهارت‌هاي زندگي در پيش بيني انگيزش تحصيلي دانش‌آموزان
محمدي بازرگاني مهناز(تاریخ دفاع: 1402/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تفكر خلاق ، حافظه ي فعال غيركلامي وهوش منطقي رياضي در پيش بيني يادگيري زبانانگليسي
مفيديان حنانه(تاریخ دفاع: 1402/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش كنترل تحصيلي آگاهانه ونيازهاي بنيادين روانشناختي در مدرسه بر مشغوليت تحصيلي دانش آموزان متوسطه: با نقش ميانجيگري خودكارامدي تحصيلي
حسين ابادي زهرا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توانش هاي نظريه ذهن و عامليت در پسران نوجوان قلدر وقرباني
خلق ذكراباد حانيه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني نارسايي شناختي سالمندان بر اساس بهزيستي روان شناختي: نقش ميانجي پنج عامل بزرگ شخصيت
ستوده اصل مريم(تاریخ دفاع: 1401/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش كيفيت زندگي در مدرسه و شخصيت معلم در پيش بيني مشكلات رفتاري دانش آموزان
معصومي مريم(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي – هيجاني، تاب‌آوري روان‌شناختي و مثبت‌انديشي بر بهزيستي روان‌شناختي، سازگاري و كنترل‌خشم دانشجويان دانشگاه امام علي (ع)
قنبري سالطه وحيد(تاریخ دفاع: 1401/12/22) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان مبتني بر مدل گراس بر خشم، حساسيت بين فردي وتكانشگري دانش آموزان دبستاني
بماني نائيني منصوره(تاریخ دفاع: 1400/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجمه اي با جريان مستقيم بر ذهن آگاهي و توجه
اسحاقي ثاني مينا(تاریخ دفاع: 1400/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر بخشي روش فرنالد و روش نوروسايكولوژي بر بهبود عملكرد خواندن و كاركردهاي اجرايي كودكان نارساخوان
سابقي فرامرز(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثر بخشي روش فرنالد و روش نوروسايكولوژي بر بهبود عملكرد خواندن و كاركردهاي اجرايي كودكان نارساخوان
سابقي فرامرز(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
اثر بخشي آموزش عملي مهارت هاي ارتباط صميمانه بر سبك هاي عشق ورزي،بهزيستي روانشناختي،آزار عاطفي و تنش زناشويي در زنان متاهل
اسدي فائزه(تاریخ دفاع: 1400/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي آموزش تئوري انتخاب بر مسئوليت پذيري ،تاب آوري و اميدواري دانش آموزان
شيرازي نقندر سميه(تاریخ دفاع: 1400/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تمرينات ميتني بر آموزش مسير پشتي بينايي بر بهبود مهارت‌هاي خواندن و حافظه كاري در كودكان مبتلا به اختلال نارساخواني
مومن راضيه(تاریخ دفاع: 1399/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي بازي هاي شناختي بر كاركرد اجرايي كودكان داراي ضعف يادگيري رياضي
صادقچه مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/10/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هنجاريابي پرسشنامه خوداثرمندي در نوجوانان شهر تهران در سال 1398
جعفري مژگان(تاریخ دفاع: 1399/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش خوداثرمندي، ساختار كلاس درس و ويژگي‌هاي شخصيتي در پيش‌بيني رضايتمندي از كلاس در رياضي
جهادي ريحانه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كمي سازي الگوي كيفي روانشناختي شكوفايي انسان(‌HPFM) و بررسي برازش و اثربخشي آن در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه
ضيائي حسام(تاریخ دفاع: 1400/12/18) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبك، بازتواني شناختي و بازي درماني مبتني بر كاركردهاي شناختي در ارتقاي كاركردهاي اجرايي كودكان مبتلا به نشانگان نقص توجه و بيش فعالي
شاهي مرجان(تاریخ دفاع: 1399/12/23) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبك، بازتواني شناختي و بازي درماني مبتني بر كاركردهاي شناختي در ارتقاي كاركردهاي اجرايي كودكان مبتلا به نشانگان نقص توجه و بيش فعالي
شاهي مرجان(تاریخ دفاع: 1399/12/23) ، مقطع : دكتري
هنجاريابي پرسشنامه تدريس تحول آفرين در اساتيد دانشگاه تهران
گودرزي نسيم(تاریخ دفاع: 1398/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي آموزشي(تعامل معلم – دانش آموز و تجهيزات آموزشگاهي) و روانشناختي ( صلاحيت اجتماعي، خودكارآمدي تحصيلي و سخت رويي) دانش آموزان مدارس استعداد درخشان، نمونه دولتي با دانش آموزان مدارس عادي
ميرآخورلي مهناز(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تحصيلي از طريق آمادگي بي حوصلگي و بي حوصلگي و كنترل عمل: نقش ميانجي درگيري تحصيلي
صفاريه محدثه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه توجه و تمركز، انعطاف پذيري شناختي و برنامه ريزي در افراد تك زبانه و دوزبانه
سالمي زاده بشري(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش مهارت هاي مطالعه بر خودكارآمدي تحصيلي، تعلل ورزي تحصيلي و اضطراب امتحان در دانش آموزان
ناجي ندا(تاریخ دفاع: 1398/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين خردمندي بر اساس هوش موفق و هوش اخلاقي در بين دانشجويان: الگوي معادلات ساختاري
گودرزي رقيه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مولفه هاي موفقيت شطرنج بازان حرفه اي : نقش مولفه هاي كاركردهاي اجرايي مغز و سرسختي با بررسي ميانجيگري سرسختي روانشناختي و تاب‌آوري
محمدباقر علي(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
روابط ساختاري عملكرد پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي با عملكرد آموزشي استادان و انگيزش پيشرفت دانشجويان: نقش واسطه‌ي خودكارآمدي تحصيلي و خود كارآمدي پژوهشي
اسماعيل زاده برزي احمد(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : دكتري
تدوين و آزمون الگوي شهروند جهاني در نظام آموزش و پرورش ايران
كشاورز يوسف(تاریخ دفاع: 1399/06/10) ، مقطع : دكتري
پيش بيني شكوفايي بر اساس مولفه‌هاي الگوي روان‌شناختي شكوفايي انسان در بين معلمان مقطع ابتدايي شهرستان سقز(‌HPFM)
محمدجاني سيد هيوا(تاریخ دفاع: 1399/12/10) ، مقطع : دكتري
مدلي از پيشايندها و پيايندهاي درگيري تحصيلي : نقش اهداف درون فردي ، اهداف شخص ـ محيط ، باورهاي خودكارآمدي و هيجان هاي تحصيلي در نظريه سيستم هاي انگيزشي فورد
مهناء سعيد(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
اثربخشي برنامه مصاحبه انگيزشي بر خودكارآمدي، شادكامي و خشم در دانشجويان
ممتاز علي(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش شكوفايي بر انگيزه پيشرفت، انگيزه پيشرفت تحصيلي و خودكارآمدي
فرهادي پور زهره(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي راهبرد جذب و راهبرد فلش‌كارت (معنايي، تصويري) در بهبود يادگيري و بازشناسي لغات بي‌معني
دانش عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و اعتباريابي ابزار پيشرفت تحصيلي و تشخيص اختلال رياضي براي دانش‌آموزان پايه يكم تا ششم ابتدايي
رضايي ازغندي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
ساخت و اعتباريابي ابزار پيشرفت تحصيلي و تشخيص اختلال رياضي براي دانش‌آموزان پايه يكم تا ششم ابتدايي
رضايي ازغندي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مدل ساختاري رابطه هوش هيجاني و هوش معنوي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان : نقش ميانجي قلدري و اهمال كاري
فخاري زاده نجف ابادي سعيد(تاریخ دفاع: 1402/09/22) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري عدالت سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا(و مجموعه سما وابسته به دانشگاه): تعيين پيشايندها ( جو سازماني، هوش هيجاني، ارزش هاي اخلاقي) و پيامدها (كارآفريني سازماني)
توانگر مروستي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/09) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري عدالت سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا(و مجموعه سما وابسته به دانشگاه): تعيين پيشايندها ( جو سازماني، هوش هيجاني، ارزش هاي اخلاقي) و پيامدها (كارآفريني سازماني)
توانگر مروستي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/09) ، مقطع : دكتري
طراحي الگو روانشناتختي شكوفايي انسان و تدوين پروتكل تربيتي- مداخله اي براي پرورش و ارتقاء آن
هژبريان هانيه(تاریخ دفاع: 1396/10/27) ، مقطع : دكتري
ساخت و هنجاريابي آزمون عشق بر اساس ديدگاه سعدي
متين مونا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي روش تدريس فعال حل مساله و روش يادگيري مشاركتي بر عملكرد تحصيلي درس رياضي
برازنده اباصلت(تاریخ دفاع: 1396/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي رفتار درماني شناختي مثبت نگر و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي، بهزيستي ذهني، تاب آوري، خودكارآمدي و عزت نفس در نوجوانان با علايم افسردگي
بيگي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روش هاي درمان رفتاري- شناختي مشاوره فردي، مشاوره گروهي و آموزش والدين در كاهش نشانگان اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي و افزايش خود تنظيمي كودكان دبستاني
شعبان پور ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مدل ساختاري رابطه عملكرد خانواده و بدرفتاري والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان : نقش ميانجي كفايت اجتماعي و خودكارآمدي تحصيلي
محمدي كورش(تاریخ دفاع: 1397/07/14) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي آموزش نوروفيدبك و ذهن آگاهي در بهبود كاركردهاي اجرايي ( توجه، بازداري پاسخ، حافظه كاري برنامه ريزي و انعطاف پذيري شناختي) دانشجويان ورزشكار
كرماني مامازندي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/08/14) ، مقطع : دكتري
توليد برنامه چند رسانه اي رياضي لوح دانشي مبتني بر ديدگاه ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي و تعيين اثربخشي برنامه بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با و بدون ناتواني يادگيري رياضي
اسمعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
توليد برنامه چند رسانه اي رياضي لوح دانشي مبتني بر ديدگاه ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي و تعيين اثربخشي برنامه بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با و بدون ناتواني يادگيري رياضي
اسمعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي برنامه موفقيت در مدرسه و مديريت استرس بر خودكارآمدي، درگيري، فرسودگي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
دولتخواه مجيد(تاریخ دفاع: 1398/04/11) ، مقطع : دكتري
اثربخشي روش تدريس مشاركتي جيك ساو بر عملكرد علوم اجتماعي دانش آموزان
گرمابي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت مقياس سنجش هوش سازماني و تدوين بسته آموزشي ارتقاي هوش سازماني
يزداني امير حسين(تاریخ دفاع: 1400/07/18) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير توانمندسازي شناختي حالات ذهني بر بهبود توانايي شناخت اجتماعي افراد معتاد در حال ترك/بهبودي
قرباني مجيد(تاریخ دفاع: 1399/12/18) ، مقطع : دكتري
ارايه مدل اهمال كاري دانشجويان در محيط دانشگاهي براساس باورهاي فراشناختي وباورهاي انگيزشي با نقش واسطه اي راهبردهاي يادگيري
پورموسي بزنجاني حسين(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر كاهش بار شناختي و تقويت عملكرد حافظه در دانش آموزان
صحرا گرد عارفه(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مدل ساختاري پيش بيني عملكرد تحصيلي دانش آموزان موسسات زبان بر اساس مولفه هاي اضطراب عمومي كلاس زبان ، اضطراب در انواع مهارت هاي زباني ،‌جهت گيري هاي انگيزشي زبان و راهبردهاي يادگيري زبان
مهدي نژاد گرجي گلين(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : دكتري
روابط ساختاري فرهنگ اجتماعي و در گيري تحصيلي نقش واسطه اي فرايندهاي شناختي و اورهاي انگيزشي
قدسي احمد(تاریخ دفاع: 1397/02/24) ، مقطع : دكتري
مدل ساختاري نياز هيجان شغلي با خشنودي و عملكرد شغلي معلماننقش تعديل كننده هوش هيجاني
صراف مريم(تاریخ دفاع: 1396/12/17) ، مقطع : دكتري
اثر پاداش بر ادراك زمان ورزشكاران داراي توجه بالا
توكلي مقدم بايگ دانيال(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تاب آوري بر كاهش احساس تنهايي احساس نا امني و اضطراب امتحان دانش آموزان
نصيرزاده زيبا(تاریخ دفاع: 1396/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر پايه مدل گراس بر بهزيستي ذهني و سرمايه هيجاني فردي در دانش آموزان
خزاعي مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش كفايت اجتماعي و كاهش اختلالات رفتاري دانش آموزان داراي مشكلات هيجاني رفتاري
عبدالهي پور فروزان(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش گروهي همدلي بر افزايش عزت نفس و خودكارآمدي تعاملي نوجوانان
باقرپور تبريزي مهرناز(تاریخ دفاع: 1395/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و روا سازي آزمون آگاهي واج شناختي در كودكان 4 تا 7 ساله استان كرمانشاه
لطيفي پروين(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آزمون مذل ساختاري از پيشايندها و پيامدهاي هيجان هاي تحصيلي: نقش عامل هاي محيطي، شناختي، انگيزشي و رفتاري در نظريه كنترل- ارزش پكران
رباني زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : دكتري
مدل سازي عوامل موثر بر برون كوچي نخبگان علمي از سيستم آموزش عالي و پيش بيني مهاجرت پذيري آنان با استفاده از سيستم هاي هوشمند
شهرياري پور رضا(تاریخ دفاع: 1396/03/09) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي يادگيري خودتنظيم و گفتار خصوصي در كاهش نشانگان اختلال كاستي توجه/بيش فعالي
اسحاقي گرجي حسن(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري تعلل ورزي : تعيين پيشايندها (خودتنظيمي، خودكارآمدي و خودتعيين گردي) و پيامدها (پريشاني رواني)
ديانت حميده(تاریخ دفاع: 1397/01/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه كاركردهاي اجرايي و پردازش ديداري در دانش آموزان با سطوح متفاوت خواندن در پايه ششم
كشاورزي نژاد سپيده(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش راهبردهاي فراشناخت و انگيزش تحصيلي در پيش بيني خلاقيت
خراساني حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سهم عدالت سازماني و تعهد سازماني در پيش بيني كيفيت زندگي كاري معلمان دوره آموزش ابتدايي
حيدري علي(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر درمان افسردگي كودكان با نفس توجه بيش فعالي
اسكندري پور محدثه(تاریخ دفاع: 1395/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر آموزش حل مسئله رياضي با روش بازي بر توجه، حل مسئله و خودكارامدي دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري رياضي
عبدالحسين زاده عباس(تاریخ دفاع: 1396/09/22) ، مقطع : دكتري
طراحي و آموزش برنامه مبتني بر اثرات بارشناختي بر پيشرفت تحصيلي مفاهيم جبر، بار شناختي ادراك شده، رفتار پيشرفت و كارايي در يادگيري
رستمي مريم(تاریخ دفاع: 1396/08/29) ، مقطع : دكتري
روا سازي آزمون هوش موفق در معلمان
صباحي شراره(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيت ، تصوير ذهني بدن و رضايت جنسي در زنان مبتلا به ام اس و زنان عادي
توسلي سميه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تنظيم هيجاني با افسردگي و اضطراب : نقش واسطه اي ذهن آگاهي
بادان فيروز علي(تاریخ دفاع: 1395/08/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كاركرد خانواده ، نظم جويي شناختي هيجاني و سرزندگي تحصيلي با بهزيستي (سلامت) اجتماعي دانش آموزان
ابراهيميان شياده سيده ضحي(تاریخ دفاع: 1395/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت زمان بر كاهش سطح اهمال كاري و اضطراب شناختي امتحان
هادي زاده منيره(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
ياسمني ليلا(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان فراشناختي بر كاهش نشخوار فكري ، دشواري در تنظيم هيجان و افكارناكارآمد در زنان مطلقه
جمالي تبار مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين شخصيت و افسردگي : نقش ميانجيگر عزت نفس و خودكارآمدي
حسيني فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تقويت ، دفاع و فراواني رفتار قلدري در كلاس درس
معلي مريم(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ناگويي خلقي ، سرشت و منش و پرخاشگري در افراد معتاد و عادي
حسيني كتكي سيده زهره(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و تكانشگري در افراد مبتلا به اختلال دوقطبي ، شخصيت مرزمي و بهنجار
جعفرصالحي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هنجاريابي و روايي يابي پرسشنامه تجديدنظرشده سبك هاي خلاقيت كومار
عباسي پريچهر(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش همدلي بر روي قضاوت اخلاقي،سازگاري اجتماعي و درس ديني دانش آموزان
هراساني طيبه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه حافظه كاري و حافظه آينده نگردر افراد دو زبانه و تك زبانه
شفيع آبادي الهه(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سبك هاي تفكر، راهبردهاي يادگيري و تاب آوري در پيش بيني خلاقيت
اكبري فريبا(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي يادگيري خودتنظيمي،خودكارآمدي و انگيزش تحصيلي در پيش بيني تاخير در رضايت مندي تحصيلي دانش آموزان
شام لو سميراء(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي آموزش غايت نگري بر عشق به يادگيري و انگيزه پيشرفت
همتيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سرمايه هاي روان شناختي (تاب آوري ، خودكارآمدي،خوش بيني و اميدواري) و عملكرد خانواده در پيش بيني افسردگي و شادكامي نوجوانان
رشيدي كوچي فريده(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان گروهي پذيرش مبتني بر ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
پارسا مارال(تاریخ دفاع: 1394/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اختلالات رفتاري، عزت نفس و رضايت از زندگي در نوجوانان بي سرپرست و عادي
كريمي صديقه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه خودكارآمدي هيجاني، اهداف پيشرفت اجتماعي و اداراكات محيط يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
حجت پناه حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه جهت گيري اهداف پيشرفت اجتماعي و احساس تنهايي با پيشرفت تحصيلي
ديني سهيلا(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثركوتاه مدت آموزش كاركردهاي اجرايي بر كاهش نشانه هاي كمبود توجه ـ بيش فعالي در دانش آموزان
عزيزي فريبا(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي سبك هاي تفكر و ويژگي هاي شخصيت با خلاقيت در دانشجويان
دالائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روايي يابي و هنجاريابي پرسشنامه استرس شغلي معلمان در معلمان شهر تهران
رهاب پريسا(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه شيوه هاي فرزند پروري با مشكلات رفتاري و پيشرفت تحصيلي
سعادت درويش حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد خانواده و نقص توجه در دانش آموزان با و بدون اختلالات خواندن
يوسفي محمد(تاریخ دفاع: 1393/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هوش هيجاني ، پنج عامل شخصيت و مديريت زمان در پيش بيني خلاقيت
فولادوند منصوري سكينه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش انگيزش ، خودكارامدي و حمايت والدين از مشاركت نوجوانان در فعاليت ها ياوقات فراغت
سروش ليلا(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي بازخورد شفاهي و نوشتاري بر يادگيري خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي
جباريان گرو مرتضي(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هوش هيجاني در پيش بيني پيشرفت تحصيلي : نقش واسطه اي حرمت خود و حمايت اجتماعي
احراري عمادالدين(تاریخ دفاع: 1393/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش هيجاني ، ناگويي خلقي و نشانگان اختلال شخصيت مرزي
عبداللهي معصومه(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش اضطراب ، منش و سرشت در ناگويي خلقي
شاهي مرجان(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيت مرزي ، خشم و خصومت و پرخاشگري در معتاديت با/بدون افكارخودكشي
زارعي مته كلائي الهه(تاریخ دفاع: 1393/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش راهبردهاي انگيزشي ، راهبردهاي شناختي و آگاهي فراشناختي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي زبان انگليسي
عشايري حافظ(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حكيمي نصرآبادي سمانه السادات(تاریخ دفاع: 1391/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عزيزپور مهديه(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مددپور پژمان(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
واعظ فر سيدسعيد(تاریخ دفاع: 1392/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خيرخواهان نازنين(تاریخ دفاع: 1392/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رادبخش ناهيد(تاریخ دفاع: 1391/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طرحواره هاي ناسازگار اوليه، ويژگي هاي شخصيت و رضايت زناشويي در جانبازان
بهراميان طيبه(تاریخ دفاع: 1391/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ابعاد فراشناختي ،تنظيم هيجان و احساس منفي در پيش بيني رفتار سوء مصرف مواد
كافي اناركي مليكا(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش اجتماعي و عوامل شخصيتي با استرس سازماني و حل مساله اجتماعي
شاه صاحب سيدمحمدجواد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سبك هاي يادگيري و اضطراب رياضي با عملكرد در درس رياضي
ترابي سيدسعيد(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي خواندن متن زبان انگليسي در محيطهاي يادگيري چند رسانه اي با نقش تعديل كنندگي توانايي هاي فضايي و كلامي (مفهوم سازي كلامي- سيالي كلامي)
ميرمحمدتبارديوكلائي سيدعبداله(تاریخ دفاع: 1391/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه عادت هاي مطالعه و راهبردهاي فراشناختي خواندن با انگيزش پيشرفت
پورطاهريان زبيده(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين كيفيت تعامل والد كودك و استرس والديني در عملكرد اجرايي كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه
قرنجيك عبدالخليل(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه جو رواني اجتماعي كلاس و كمرويي با عملكرد تحصيلي
رحيم پور حميده(تاریخ دفاع: 1390/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش فشاررواني، مثلث تاريك شخصيت و اضطراب آشكار و پنهان در پيش بيني اهمال كاري تحصيلي
فرهاديان اردستاني زهرا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كيفيت تجربه يادگيري و فرسودگي تحصيلي در بين دانشچويان :نقش واسطه اي اهمال كاري تحصيلي
عبداللهي خيرابادي مهلا(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگوهاي فعال و تهاجمي رفتار پرخاشگرانه در قلدري نوجوانان مدارس متوسطه : نقش واسطه اي ارزش ها
گنج بخش مريم(تاریخ دفاع: 1402/03/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كنترل مهاري، تصميم گيري و تصميم گيري مخاطره آميز در مبتلايان به كروناي بستري بهبود يافته و همتايان سالم
اقابابايي زهرا(تاریخ دفاع: 1402/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هيجان پيشرفت و اضطراب امتحان بر درگيري تحصيلي دانش آموزان متوسطه: با ميانجي گري كمالگرايي
خليلي مهناز(تاریخ دفاع: 1401/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سبك فرزندپروري با اضطراب، با توجه به نقش واسطه اي خودشفقتي و انعطاف پذيري روانشناختي در دانش آموزان نوجوان
مراديان سلام(تاریخ دفاع: 1402/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سواد عاطفي و مهارت‌هاي زندگي در پيش بيني انگيزش تحصيلي دانش‌آموزان
محمدي بازرگاني مهناز(تاریخ دفاع: 1402/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تفكر خلاق ، حافظه ي فعال غيركلامي وهوش منطقي رياضي در پيش بيني يادگيري زبانانگليسي
مفيديان حنانه(تاریخ دفاع: 1402/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش كنترل تحصيلي آگاهانه ونيازهاي بنيادين روانشناختي در مدرسه بر مشغوليت تحصيلي دانش آموزان متوسطه: با نقش ميانجيگري خودكارامدي تحصيلي
حسين ابادي زهرا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توانش هاي نظريه ذهن و عامليت در پسران نوجوان قلدر وقرباني
خلق ذكراباد حانيه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني نارسايي شناختي سالمندان بر اساس بهزيستي روان شناختي: نقش ميانجي پنج عامل بزرگ شخصيت
ستوده اصل مريم(تاریخ دفاع: 1401/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش كيفيت زندگي در مدرسه و شخصيت معلم در پيش بيني مشكلات رفتاري دانش آموزان
معصومي مريم(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي – هيجاني، تاب‌آوري روان‌شناختي و مثبت‌انديشي بر بهزيستي روان‌شناختي، سازگاري و كنترل‌خشم دانشجويان دانشگاه امام علي (ع)
قنبري سالطه وحيد(تاریخ دفاع: 1401/12/22) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان مبتني بر مدل گراس بر خشم، حساسيت بين فردي وتكانشگري دانش آموزان دبستاني
بماني نائيني منصوره(تاریخ دفاع: 1400/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي فراجمجمه اي با جريان مستقيم بر ذهن آگاهي و توجه
اسحاقي ثاني مينا(تاریخ دفاع: 1400/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر بخشي روش فرنالد و روش نوروسايكولوژي بر بهبود عملكرد خواندن و كاركردهاي اجرايي كودكان نارساخوان
سابقي فرامرز(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثر بخشي روش فرنالد و روش نوروسايكولوژي بر بهبود عملكرد خواندن و كاركردهاي اجرايي كودكان نارساخوان
سابقي فرامرز(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
اثر بخشي آموزش عملي مهارت هاي ارتباط صميمانه بر سبك هاي عشق ورزي،بهزيستي روانشناختي،آزار عاطفي و تنش زناشويي در زنان متاهل
اسدي فائزه(تاریخ دفاع: 1400/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي آموزش تئوري انتخاب بر مسئوليت پذيري ،تاب آوري و اميدواري دانش آموزان
شيرازي نقندر سميه(تاریخ دفاع: 1400/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تمرينات ميتني بر آموزش مسير پشتي بينايي بر بهبود مهارت‌هاي خواندن و حافظه كاري در كودكان مبتلا به اختلال نارساخواني
مومن راضيه(تاریخ دفاع: 1399/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي بازي هاي شناختي بر كاركرد اجرايي كودكان داراي ضعف يادگيري رياضي
صادقچه مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/10/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هنجاريابي پرسشنامه خوداثرمندي در نوجوانان شهر تهران در سال 1398
جعفري مژگان(تاریخ دفاع: 1399/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش خوداثرمندي، ساختار كلاس درس و ويژگي‌هاي شخصيتي در پيش‌بيني رضايتمندي از كلاس در رياضي
جهادي ريحانه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كمي سازي الگوي كيفي روانشناختي شكوفايي انسان(‌HPFM) و بررسي برازش و اثربخشي آن در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه
ضيائي حسام(تاریخ دفاع: 1400/12/18) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبك، بازتواني شناختي و بازي درماني مبتني بر كاركردهاي شناختي در ارتقاي كاركردهاي اجرايي كودكان مبتلا به نشانگان نقص توجه و بيش فعالي
شاهي مرجان(تاریخ دفاع: 1399/12/23) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبك، بازتواني شناختي و بازي درماني مبتني بر كاركردهاي شناختي در ارتقاي كاركردهاي اجرايي كودكان مبتلا به نشانگان نقص توجه و بيش فعالي
شاهي مرجان(تاریخ دفاع: 1399/12/23) ، مقطع : دكتري
هنجاريابي پرسشنامه تدريس تحول آفرين در اساتيد دانشگاه تهران
گودرزي نسيم(تاریخ دفاع: 1398/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي آموزشي(تعامل معلم – دانش آموز و تجهيزات آموزشگاهي) و روانشناختي ( صلاحيت اجتماعي، خودكارآمدي تحصيلي و سخت رويي) دانش آموزان مدارس استعداد درخشان، نمونه دولتي با دانش آموزان مدارس عادي
ميرآخورلي مهناز(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تحصيلي از طريق آمادگي بي حوصلگي و بي حوصلگي و كنترل عمل: نقش ميانجي درگيري تحصيلي
صفاريه محدثه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه توجه و تمركز، انعطاف پذيري شناختي و برنامه ريزي در افراد تك زبانه و دوزبانه
سالمي زاده بشري(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش مهارت هاي مطالعه بر خودكارآمدي تحصيلي، تعلل ورزي تحصيلي و اضطراب امتحان در دانش آموزان
ناجي ندا(تاریخ دفاع: 1398/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين خردمندي بر اساس هوش موفق و هوش اخلاقي در بين دانشجويان: الگوي معادلات ساختاري
گودرزي رقيه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مولفه هاي موفقيت شطرنج بازان حرفه اي : نقش مولفه هاي كاركردهاي اجرايي مغز و سرسختي با بررسي ميانجيگري سرسختي روانشناختي و تاب‌آوري
محمدباقر علي(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
روابط ساختاري عملكرد پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي با عملكرد آموزشي استادان و انگيزش پيشرفت دانشجويان: نقش واسطه‌ي خودكارآمدي تحصيلي و خود كارآمدي پژوهشي
اسماعيل زاده برزي احمد(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : دكتري
تدوين و آزمون الگوي شهروند جهاني در نظام آموزش و پرورش ايران
كشاورز يوسف(تاریخ دفاع: 1399/06/10) ، مقطع : دكتري
پيش بيني شكوفايي بر اساس مولفه‌هاي الگوي روان‌شناختي شكوفايي انسان در بين معلمان مقطع ابتدايي شهرستان سقز(‌HPFM)
محمدجاني سيد هيوا(تاریخ دفاع: 1399/12/10) ، مقطع : دكتري
مدلي از پيشايندها و پيايندهاي درگيري تحصيلي : نقش اهداف درون فردي ، اهداف شخص ـ محيط ، باورهاي خودكارآمدي و هيجان هاي تحصيلي در نظريه سيستم هاي انگيزشي فورد
مهناء سعيد(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
اثربخشي برنامه مصاحبه انگيزشي بر خودكارآمدي، شادكامي و خشم در دانشجويان
ممتاز علي(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش شكوفايي بر انگيزه پيشرفت، انگيزه پيشرفت تحصيلي و خودكارآمدي
فرهادي پور زهره(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي راهبرد جذب و راهبرد فلش‌كارت (معنايي، تصويري) در بهبود يادگيري و بازشناسي لغات بي‌معني
دانش عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و اعتباريابي ابزار پيشرفت تحصيلي و تشخيص اختلال رياضي براي دانش‌آموزان پايه يكم تا ششم ابتدايي
رضايي ازغندي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
ساخت و اعتباريابي ابزار پيشرفت تحصيلي و تشخيص اختلال رياضي براي دانش‌آموزان پايه يكم تا ششم ابتدايي
رضايي ازغندي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مدل ساختاري رابطه هوش هيجاني و هوش معنوي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان : نقش ميانجي قلدري و اهمال كاري
فخاري زاده نجف ابادي سعيد(تاریخ دفاع: 1402/09/22) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري عدالت سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا(و مجموعه سما وابسته به دانشگاه): تعيين پيشايندها ( جو سازماني، هوش هيجاني، ارزش هاي اخلاقي) و پيامدها (كارآفريني سازماني)
توانگر مروستي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/09) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري عدالت سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا(و مجموعه سما وابسته به دانشگاه): تعيين پيشايندها ( جو سازماني، هوش هيجاني، ارزش هاي اخلاقي) و پيامدها (كارآفريني سازماني)
توانگر مروستي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/09) ، مقطع : دكتري
طراحي الگو روانشناتختي شكوفايي انسان و تدوين پروتكل تربيتي- مداخله اي براي پرورش و ارتقاء آن
هژبريان هانيه(تاریخ دفاع: 1396/10/27) ، مقطع : دكتري
ساخت و هنجاريابي آزمون عشق بر اساس ديدگاه سعدي
متين مونا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي روش تدريس فعال حل مساله و روش يادگيري مشاركتي بر عملكرد تحصيلي درس رياضي
برازنده اباصلت(تاریخ دفاع: 1396/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي رفتار درماني شناختي مثبت نگر و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي، بهزيستي ذهني، تاب آوري، خودكارآمدي و عزت نفس در نوجوانان با علايم افسردگي
بيگي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روش هاي درمان رفتاري- شناختي مشاوره فردي، مشاوره گروهي و آموزش والدين در كاهش نشانگان اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي و افزايش خود تنظيمي كودكان دبستاني
شعبان پور ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مدل ساختاري رابطه عملكرد خانواده و بدرفتاري والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان : نقش ميانجي كفايت اجتماعي و خودكارآمدي تحصيلي
محمدي كورش(تاریخ دفاع: 1397/07/14) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي آموزش نوروفيدبك و ذهن آگاهي در بهبود كاركردهاي اجرايي ( توجه، بازداري پاسخ، حافظه كاري برنامه ريزي و انعطاف پذيري شناختي) دانشجويان ورزشكار
كرماني مامازندي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/08/14) ، مقطع : دكتري
توليد برنامه چند رسانه اي رياضي لوح دانشي مبتني بر ديدگاه ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي و تعيين اثربخشي برنامه بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با و بدون ناتواني يادگيري رياضي
اسمعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
توليد برنامه چند رسانه اي رياضي لوح دانشي مبتني بر ديدگاه ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي و تعيين اثربخشي برنامه بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با و بدون ناتواني يادگيري رياضي
اسمعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي برنامه موفقيت در مدرسه و مديريت استرس بر خودكارآمدي، درگيري، فرسودگي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
دولتخواه مجيد(تاریخ دفاع: 1398/04/11) ، مقطع : دكتري
اثربخشي روش تدريس مشاركتي جيك ساو بر عملكرد علوم اجتماعي دانش آموزان
گرمابي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت مقياس سنجش هوش سازماني و تدوين بسته آموزشي ارتقاي هوش سازماني
يزداني امير حسين(تاریخ دفاع: 1400/07/18) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير توانمندسازي شناختي حالات ذهني بر بهبود توانايي شناخت اجتماعي افراد معتاد در حال ترك/بهبودي
قرباني مجيد(تاریخ دفاع: 1399/12/18) ، مقطع : دكتري
ارايه مدل اهمال كاري دانشجويان در محيط دانشگاهي براساس باورهاي فراشناختي وباورهاي انگيزشي با نقش واسطه اي راهبردهاي يادگيري
پورموسي بزنجاني حسين(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر كاهش بار شناختي و تقويت عملكرد حافظه در دانش آموزان
صحرا گرد عارفه(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مدل ساختاري پيش بيني عملكرد تحصيلي دانش آموزان موسسات زبان بر اساس مولفه هاي اضطراب عمومي كلاس زبان ، اضطراب در انواع مهارت هاي زباني ،‌جهت گيري هاي انگيزشي زبان و راهبردهاي يادگيري زبان
مهدي نژاد گرجي گلين(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : دكتري
روابط ساختاري فرهنگ اجتماعي و در گيري تحصيلي نقش واسطه اي فرايندهاي شناختي و اورهاي انگيزشي
قدسي احمد(تاریخ دفاع: 1397/02/24) ، مقطع : دكتري
مدل ساختاري نياز هيجان شغلي با خشنودي و عملكرد شغلي معلماننقش تعديل كننده هوش هيجاني
صراف مريم(تاریخ دفاع: 1396/12/17) ، مقطع : دكتري
اثر پاداش بر ادراك زمان ورزشكاران داراي توجه بالا
توكلي مقدم بايگ دانيال(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تاب آوري بر كاهش احساس تنهايي احساس نا امني و اضطراب امتحان دانش آموزان
نصيرزاده زيبا(تاریخ دفاع: 1396/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر پايه مدل گراس بر بهزيستي ذهني و سرمايه هيجاني فردي در دانش آموزان
خزاعي مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش كفايت اجتماعي و كاهش اختلالات رفتاري دانش آموزان داراي مشكلات هيجاني رفتاري
عبدالهي پور فروزان(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش گروهي همدلي بر افزايش عزت نفس و خودكارآمدي تعاملي نوجوانان
باقرپور تبريزي مهرناز(تاریخ دفاع: 1395/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و روا سازي آزمون آگاهي واج شناختي در كودكان 4 تا 7 ساله استان كرمانشاه
لطيفي پروين(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آزمون مذل ساختاري از پيشايندها و پيامدهاي هيجان هاي تحصيلي: نقش عامل هاي محيطي، شناختي، انگيزشي و رفتاري در نظريه كنترل- ارزش پكران
رباني زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : دكتري
مدل سازي عوامل موثر بر برون كوچي نخبگان علمي از سيستم آموزش عالي و پيش بيني مهاجرت پذيري آنان با استفاده از سيستم هاي هوشمند
شهرياري پور رضا(تاریخ دفاع: 1396/03/09) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي يادگيري خودتنظيم و گفتار خصوصي در كاهش نشانگان اختلال كاستي توجه/بيش فعالي
اسحاقي گرجي حسن(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري تعلل ورزي : تعيين پيشايندها (خودتنظيمي، خودكارآمدي و خودتعيين گردي) و پيامدها (پريشاني رواني)
ديانت حميده(تاریخ دفاع: 1397/01/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه كاركردهاي اجرايي و پردازش ديداري در دانش آموزان با سطوح متفاوت خواندن در پايه ششم
كشاورزي نژاد سپيده(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش راهبردهاي فراشناخت و انگيزش تحصيلي در پيش بيني خلاقيت
خراساني حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سهم عدالت سازماني و تعهد سازماني در پيش بيني كيفيت زندگي كاري معلمان دوره آموزش ابتدايي
حيدري علي(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر درمان افسردگي كودكان با نفس توجه بيش فعالي
اسكندري پور محدثه(تاریخ دفاع: 1395/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر آموزش حل مسئله رياضي با روش بازي بر توجه، حل مسئله و خودكارامدي دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري رياضي
عبدالحسين زاده عباس(تاریخ دفاع: 1396/09/22) ، مقطع : دكتري
طراحي و آموزش برنامه مبتني بر اثرات بارشناختي بر پيشرفت تحصيلي مفاهيم جبر، بار شناختي ادراك شده، رفتار پيشرفت و كارايي در يادگيري
رستمي مريم(تاریخ دفاع: 1396/08/29) ، مقطع : دكتري
روا سازي آزمون هوش موفق در معلمان
صباحي شراره(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيت ، تصوير ذهني بدن و رضايت جنسي در زنان مبتلا به ام اس و زنان عادي
توسلي سميه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تنظيم هيجاني با افسردگي و اضطراب : نقش واسطه اي ذهن آگاهي
بادان فيروز علي(تاریخ دفاع: 1395/08/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كاركرد خانواده ، نظم جويي شناختي هيجاني و سرزندگي تحصيلي با بهزيستي (سلامت) اجتماعي دانش آموزان
ابراهيميان شياده سيده ضحي(تاریخ دفاع: 1395/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت زمان بر كاهش سطح اهمال كاري و اضطراب شناختي امتحان
هادي زاده منيره(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
ياسمني ليلا(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان فراشناختي بر كاهش نشخوار فكري ، دشواري در تنظيم هيجان و افكارناكارآمد در زنان مطلقه
جمالي تبار مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين شخصيت و افسردگي : نقش ميانجيگر عزت نفس و خودكارآمدي
حسيني فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تقويت ، دفاع و فراواني رفتار قلدري در كلاس درس
معلي مريم(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ناگويي خلقي ، سرشت و منش و پرخاشگري در افراد معتاد و عادي
حسيني كتكي سيده زهره(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و تكانشگري در افراد مبتلا به اختلال دوقطبي ، شخصيت مرزمي و بهنجار
جعفرصالحي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هنجاريابي و روايي يابي پرسشنامه تجديدنظرشده سبك هاي خلاقيت كومار
عباسي پريچهر(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش همدلي بر روي قضاوت اخلاقي،سازگاري اجتماعي و درس ديني دانش آموزان
هراساني طيبه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه حافظه كاري و حافظه آينده نگردر افراد دو زبانه و تك زبانه
شفيع آبادي الهه(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سبك هاي تفكر، راهبردهاي يادگيري و تاب آوري در پيش بيني خلاقيت
اكبري فريبا(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي يادگيري خودتنظيمي،خودكارآمدي و انگيزش تحصيلي در پيش بيني تاخير در رضايت مندي تحصيلي دانش آموزان
شام لو سميراء(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي آموزش غايت نگري بر عشق به يادگيري و انگيزه پيشرفت
همتيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سرمايه هاي روان شناختي (تاب آوري ، خودكارآمدي،خوش بيني و اميدواري) و عملكرد خانواده در پيش بيني افسردگي و شادكامي نوجوانان
رشيدي كوچي فريده(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان گروهي پذيرش مبتني بر ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
پارسا مارال(تاریخ دفاع: 1394/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اختلالات رفتاري، عزت نفس و رضايت از زندگي در نوجوانان بي سرپرست و عادي
كريمي صديقه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه خودكارآمدي هيجاني، اهداف پيشرفت اجتماعي و اداراكات محيط يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
حجت پناه حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه جهت گيري اهداف پيشرفت اجتماعي و احساس تنهايي با پيشرفت تحصيلي
ديني سهيلا(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثركوتاه مدت آموزش كاركردهاي اجرايي بر كاهش نشانه هاي كمبود توجه ـ بيش فعالي در دانش آموزان
عزيزي فريبا(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي سبك هاي تفكر و ويژگي هاي شخصيت با خلاقيت در دانشجويان
دالائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روايي يابي و هنجاريابي پرسشنامه استرس شغلي معلمان در معلمان شهر تهران
رهاب پريسا(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه شيوه هاي فرزند پروري با مشكلات رفتاري و پيشرفت تحصيلي
سعادت درويش حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد خانواده و نقص توجه در دانش آموزان با و بدون اختلالات خواندن
يوسفي محمد(تاریخ دفاع: 1393/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هوش هيجاني ، پنج عامل شخصيت و مديريت زمان در پيش بيني خلاقيت
فولادوند منصوري سكينه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش انگيزش ، خودكارامدي و حمايت والدين از مشاركت نوجوانان در فعاليت ها ياوقات فراغت
سروش ليلا(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي بازخورد شفاهي و نوشتاري بر يادگيري خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي
جباريان گرو مرتضي(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هوش هيجاني در پيش بيني پيشرفت تحصيلي : نقش واسطه اي حرمت خود و حمايت اجتماعي
احراري عمادالدين(تاریخ دفاع: 1393/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش هيجاني ، ناگويي خلقي و نشانگان اختلال شخصيت مرزي
عبداللهي معصومه(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش اضطراب ، منش و سرشت در ناگويي خلقي
شاهي مرجان(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيت مرزي ، خشم و خصومت و پرخاشگري در معتاديت با/بدون افكارخودكشي
زارعي مته كلائي الهه(تاریخ دفاع: 1393/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش راهبردهاي انگيزشي ، راهبردهاي شناختي و آگاهي فراشناختي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي زبان انگليسي
عشايري حافظ(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حكيمي نصرآبادي سمانه السادات(تاریخ دفاع: 1391/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عزيزپور مهديه(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مددپور پژمان(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
واعظ فر سيدسعيد(تاریخ دفاع: 1392/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خيرخواهان نازنين(تاریخ دفاع: 1392/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رادبخش ناهيد(تاریخ دفاع: 1391/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طرحواره هاي ناسازگار اوليه، ويژگي هاي شخصيت و رضايت زناشويي در جانبازان
بهراميان طيبه(تاریخ دفاع: 1391/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ابعاد فراشناختي ،تنظيم هيجان و احساس منفي در پيش بيني رفتار سوء مصرف مواد
كافي اناركي مليكا(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش اجتماعي و عوامل شخصيتي با استرس سازماني و حل مساله اجتماعي
شاه صاحب سيدمحمدجواد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سبك هاي يادگيري و اضطراب رياضي با عملكرد در درس رياضي
ترابي سيدسعيد(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي خواندن متن زبان انگليسي در محيطهاي يادگيري چند رسانه اي با نقش تعديل كنندگي توانايي هاي فضايي و كلامي (مفهوم سازي كلامي- سيالي كلامي)
ميرمحمدتبارديوكلائي سيدعبداله(تاریخ دفاع: 1391/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه عادت هاي مطالعه و راهبردهاي فراشناختي خواندن با انگيزش پيشرفت
پورطاهريان زبيده(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين كيفيت تعامل والد كودك و استرس والديني در عملكرد اجرايي كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه
قرنجيك عبدالخليل(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه جو رواني اجتماعي كلاس و كمرويي با عملكرد تحصيلي
رحيم پور حميده(تاریخ دفاع: 1390/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
the Effectiveness of Acceptance-and-Commitment- Based Parenting Training on Mood and Anxiety in Children and Self-compassion in Parents
Practice In Clinical Psychology(2023)
الهه قربانی خواه, ^محمد علی محمدی فر*, شهاب مرادی, ^محمدآقا دلاورپور

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
alimohammadyfar@semnan.ac.ir
(+98)2333624250

فرم تماس